Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 
Beran ( ) domicilní planeta
jarní, kardinální
Diferenciace Znamení Berana symbolizuje prvotní impuls, trknutí, výstřel, první záblesk osobního vědomí,
(0°- 12°) deklinace zrození, počátek bytí, samostatné existence, první křik dítěte, které se hlásí na svět. Je tu silný nápor energie, vynoření z oceánu potencialit (z hlediska živlů střídá oheň vodu). Beran jde první, v čele stáda, aby razil cestu ostatním. Já první - abych sloužil ostatním nebo abych ukázal, že jsem tu jenom já a nic ostatního.
zvýrazněné (alespoň 3 planety) - aktivita, podnikavost, zapálenost pro věc, přímost, průbojnost nebo agresivita, bezohlednost, nerozvážnost, bez mantinelů, horká hlava, sobectví
oheň (na vodě) skrytý živel - blesk, planoucí oheň - iniciace nebo sežehnutí všeho vůkol
Býk ( ) jarní, fixní
Substanciace Vrcholí jaro. Energie se zde počíná zahušťovat, koncentrovat, zhmotňovat, na její zpracování
(12° - 20°) je třeba vyvinout určité úsilí (výtvarní umělci). Pracuje se tu s formou a strukturou, hmotě, energii se dává tvar. Je nutno ztvárnit hmotu, identifikovat se s ní, najít k ní vztah. Malý človíček si počíná uvědomovat vlastní fyzickou existenci - počíná si uvědomovat, co je mu vlastní. Jde o sebeuplatnění a o vymezení vlastnických vztahů. Měli bychom se tu naučit využívat hmotu a nepropadat penězům a požitkům.
zvýrazněné - účelnost, stabilita, vytrvalost, síla, sebeuplatnění, spravování a rozvíjení zděděného majetku a dispozic nebo dogmatismus, svéhlavost, lenost, průtahy, požitkářství
země (na vodě) - ostrov, úrodná, zavlažená půda, plodnost, tváření materiálů
Blíženci ( ) jarní, mutuální
Objevování V Blížencích dochází k prvnímu rozvíjení mentálních schopností. Dítě počíná komunikovat
(20° - 23,5°) a experimentovat se svým nejbližším okolím. Rotuje ve svém nejbližším okolí - doma, u známých, u sousedů, sourozenců, spolužáků. Dochází tu k prvnímu sdružování, učíme se myslet, sbírat informace z okolí, sdělovat je jiným lidem, vytvářet různé techniky - experimentovat. Pro Blížence je typická zvídavost, hravost až dětinskost - závazky a odpovědnost je mohou drtit. Mají obyčejně velice široké spektrum zájmů. Stále scanují, monitorují aktuální stav a změny v bezprostředním okolí. Těžko a neradi se zaměřují na detail - nechtějí ztratit přehled o ostatních věcech. Mívají encyklopedické znalosti, umí od každého kousek, ale často nic pořádně. Někdy se mohou utápět v banalitách, mohou postrádat nadhled a víru. NEVYHRANĚNOST a jakousi bezpohlavnost naznačuje i domicilní Merkur, symbol hermafrodita, androgyna, dítěte.
zvýrazněné - družnost, vynalézavost, flexibilita, komunikativnost, soustřeďování a distribuce informací, všestrannost, přehled nebo upovídanost, vypočítavost, prohnanost, výmluvy, roztěkanost, nesoustředěnost
vzduch (na vodě) - spray, šampaňské, soda, literáti, poezie, prchavost
Rak ( ) letní, kardinální
Stabilizace Počíná se 2/4 cyklu - je to kritické období, kdy se začínáme vydělovat. Vyvstává tu nutnost
(23,5° - 20°) nasměrovat další rozvoj, zacílit (rostliny začínají nasazovat na plody), vytvořit základnu dalšího (kvalitativně jiného) růstu, začít hledat vlastní identitu, naučit se být sám sebou - vybudovat pevné základy osobnosti. Je to první pokus o integraci osobnosti - tím, že se něčemu konkrétnímu naučíme, okoukáme od rodičů a ve škole, se připravujeme na svou vlastní budoucí funkci rodiče. Budujeme tu základy, východiska vlastního budoucího růstu. Učíme se tu péči, zodpovědnosti za někoho jiného. Rak symbolizuje touhu po jistotě, setrvání v doupěti, v bezpečí máminy náruče - je to symbol nory, domu, dělohy - obecně dutých míst. Pokud nemáme z různých důvodů možnost okoukat od rodičů své budoucí role, pak si do budoucnosti přinášíme nedůvěru, nejistotu a obavu z vnějšího světa.
zvýrazněné - citlivost, péče, starostlivost, zodpovědnost za druhé, záliba v historii, smysl pro tradice, rodinu, patriotismus nebo přecitlivělost, afektovanost, rozmarnost, popudlivost, provinčnost
voda (ze vzduchu) - déšť, vláha, plodnost
Lev ( ) letní, fixní
Vzplanutí Je čas vrcholného léta. Zatím co v Raku jsme se učili doma, ve Lvu nastává čas začít hledat
(20° - 12°) pole působnosti jinde. Vyrážíme do světa, kde získáváme sebejistotu v kontaktech s druhými lidmi a často i na jejich úkor. Hrajeme divadlo, šaškujeme, předvádíme se a naparujeme před druhými, chceme být středem pozornosti. Dobýváme druhé, potřebujeme publikum a jeho reakce, abychom se naučili vystupovat na veřejnosti. Učíme se tvořit a sebevyjadřovat. Připravujeme se na svoji společenskou roli, ale zatím to má povahu nezávazného flirtování nesvázaného zodpovědností.
zvýrazněné - zářící, tvůrčí, odvážní, nadšení, plní života, ve středu všeho dění nebo drzí, tyranští, pyšní a sobečtí, předvádějící se a prosazující se na úkor ostatních
oheň (ze vzduchu) - Slunce, paprsek, řízená vůle
Panna ( ) letní, mutuální
Charakterizace Panna je posledním znamením 1/2 zodiaku. Končíme individuální vývoj, chystáme se
(12° - 0°) na vstup do kolektivu (obilí dozrává a vrcholí práce na žních). Hledáme, jaké schopnosti a dovednosti budeme moci nabídnout kolektivu. Musíme tu také napravovat (dobrovolně nebo nedobrovolně) to, co jsme napáchali ve Lvu, díky přehnanému sebeprosazování. Začínáme sami rozlišovat své postoje, usměrňujeme a kontrolujeme své emoce za pomoci nejrůznějších technik, jako je introspekce, meditace, autogenní trénink, analýza a především sebekritika, která je prvním stupněm očisty a polepšení se před vstupem do vyššího kolektivního celku. Příprava probíhá samostatně nebo pod vedením učitele, mistra. Pokud na sobě odmítáme pracovat a učit se sebeovládání, pak si můžeme přivodit nemoc, krizi vlastní identity.
zvýrazněné - pracovitost, píle, metodičnost, racionalita, analýza, cvičení, studium nebo kritičnost, workoholismus, puritánství, spekulativní logika, nimrání se v detailech (pro třísku někdy nevidí les)
země (ze vzduchu) - prach, částice, smysl pro detail, logika
Váhy ( ) podzimní, kardinální
Skupinová integrace Váhy jsou počátkem 2/2 cyklu, počátkem kolektivismu (úroda je svezena do sýpek).
(0° - 12°) Ustanovují se tu společenské normy, standardy, počínáme se tu srovnávat, poměřovat s ostatními. Jdeme tu se "svým ovocem" na trh. Směňujeme tu, vyměňujeme si názory, komunikujeme. Váhy jsou principem rovnocennosti, výměny rovnocenného za rovnocenné. Vymezují se tu smluvně společné hodnoty, ideály životního standardu. Dochází ke sdružování, k výměně informací, ke spolupráci na základě sdílení určitých ideí. Zapojujeme se do vyššího celku, než jsme my.
zvýrazněné - společenskost, snášenlivost, přívětivost, vstřícnost, ohleduplnost nebo odklady, nerozhodnost, nesmělost, ústupky (neumí říci ne)
vzduch (v zemi) - těsto, sladkosti, slavnosti, svatby, diplomacie
Štír ( , ) podzimní, fixní
Společenství Vrcholí podzim. Opadává listí, myslíme na zesnulé, uvědomujeme si, že nic netrvá věčně. Ve
(12° - 20°) Štíru je již snaha po daleko užším vztahu a identifikaci s někým jiným. Nechceme si vyměňovat jenom informace, ale také energii. Individuální vědomí se tu spojuje s vědomím (nebo nevědomím) kolektivním. Chceme splynout, ale zachovat si přitom svojí identitu. Ve Štíru překračujeme hranice individuálního omezení, leží tu vše tajemné a těžko dostupné, děsivé i vábivé zároveň, je to místo mimořádných zážitků a radikálních proměn - smrti a znovuzrození. Tradičně je to znamení smrti (transformace, nevratných proměn), sexu a obchodu. Je tu silná touha materiální nebo duchovní.
zvýrazněné - pronikavost, účast na skupinových rituálech, schopnost vycítit skryté pohnutky, pozadí věcí, spravování věcí druhých lidí, žádostivost, touha stát se větším (materiálně nebo duchovně) nebo ovládání, manipulace, špiclování, parazitování na druhých.
voda (v zemi) - bláto (sexuální mánie, mafiánství) nebo led (filosofie pronikající k jádru věcí)
Střelec ( ) podzimní, mutuální
Abstrakce Ve Střelci se snažíme poznatky z vitálních lidských vztahů nebo z hmotných plodů obchodu
(20° - 23,5°) abstrahovat, syntetizovat, budovat abstraktní systémy. Když jsme zajistili hmotnou a sexuální stránku našeho života, začínáme vytvářet filosofie, náboženství (u křesťanů se průchod Slunce znamením Střelce kryje s obdobím adventu), vědu, právo, školy - tedy instituce, které se snaží dát našemu životnímu snažení nějaký směr - nedosažitelný ideál, něco, co lidi spojuje a civilizuje. Je to znamení expanze, cestování, hledání vyššího smyslu, toho, co činí život nevšedním a posvátným.
zvýrazněné - nespoutanost, abstrakce, šlechetnost, velkorysost, někdy výstřednost, velikášství, rozmařilost, sebepřecenění, odtrženost od života, přehlížení věcí "všedních a přízemních"
oheň (v zemi) - usměrněná, cílená energie, laser, sporty (především kolektivní)
Kozoroh ( ) zimní, kardinální
Krystalizace Kozoroh je dalším přelomem. Počíná tu 4/4 cyklu. Díky filosofii a vzdělání ve Střelci se
(23,5° - 20°) v Kozorohu dostáváme do vrcholových, mocenských pozic. Kozoroh symbolizuje stát, sílu, která drží společenství po hromadě a která zaručuje dodržování pravidel a norem. Je to znamení sjednocení, integrace mas - znamení vůdců nebo svůdců. Zde se o zimním slunovratu v čase Vánoc rozhoduje o tom, jakou roli v rámci společnosti zaujmeme. Buďto zde dosáhneme společenského postavení (bohatého Jéžiška) nebo své duchovní identity (prozáření rodícím se novým světlem).
Zvýrazněné - koncentrace, rozhodování, šetrnost, ctižádost, společenské nebo duchovní postavení, řád, organizační schopnosti, časování, vyhraněné postoje, autorita nebo pochmurnost, nepřístupnost, lakota, krutost, chlad, povýšenost, zkamenění, komandování a zákazy
země (s ohněm uvnitř) - kamna, krb, duše prostupující hmotu nebo duše uvězněná ve hmotě, zažehnutí, iniciace toho, co je třeba pro nový cyklus
Vodnář ( , ) zimní, fixní
Přispívání Vodnář je znamení společenské (je to doba bálů a plesů), znamení symbolizující sdružování a
(20° - 12°) vzájemnou spolupráci vyspělých jedinců na realizaci určitých vizí. Dochází tu k účasti na veřejné správě (v politické a mundánní astrologii bývá znamení Vodnáře spojováno s parlamentem). Mocenské potřeby Kozoroha se zde harmonizují se potřebami ostatních. Orientujeme se do budoucnosti, snažíme se uvést v život své vize. Přijímáme zde účast v týmových aktivitách, spojujeme své síly a tvůrčí schopnosti s ostatními.
zvýrazněné - intuice, vize, vynalézavost, bez předsudků, progresivní orientace, kooperace nebo snění, fantazie, extravagance, zmatenost
vzduch (s ohněm) - dým, kouř, signál budoucnosti
Ryby ( , ) zimní, mutuální
Sdružení V Rybách se začínáme připravovat na nový cyklus. Bilancujeme tu, jak se nám podařilo sladit
(12° - 0°) své individuální zájmy se zájmy společnosti a vyšších celků. Sklízíme plody naší aktivity v rámci kolektivu. Dostává se nám rozhřešení, poct nebo dochází k dezintegraci, pádům a exkomunikaci. Ocitáme se v krizi. Buď se sami zřekneme svých bludů a falešných představ nebo setrváme v postojích, které brání zdravému vyvrcholení celého cyklu, a potom budeme rozbiti. Jde o to, co odkážeme novému cyklu . Je to místo, kde se navracíme do oceánu kolektivního nevědomí, kdy se odevzdáváme do rukou Stvořitele.
zvýrazněné - senzibilita, víra, trpělivost, účastnost, důvěřivost, obětavost, služba druhým nebo naopak odkázanost na pomoc druhých, choulostivost, měkkost, naivita, rozplizlost, útěky od reality
voda (na ohni) - mlha, úlitba, zhášení plamenů - zbývá několik žhavých uhlíků, které zapálí nový cyklus
Přechody mezi jednotlivými znameními jsou plynulé. Není tu žádných skokových změn. Dvanáct znamení zvěrokruhu představuje dvanáct kroků k dosažení celosti. Všech dvanáct znamení je tedy stejně hodnotných, každé z nich má smysl pouze ve vztahu k celku. Jak již bylo řečeno výše, znamení představují kolektivní, archetypální, všem společné zkušenosti. Proto také postavení planet ve znameních neříká nic individuálního. Uvědomme si, že Slunce v jednom znamení mají všichni lidé narození 30 dnů po sobě, dokonce i rychle se pohybující Luna setrvá v jednom znamení v průměru 2,5 dne ! Znamení nás všechny spojují a házejí tak trochu do jednoho koše. Nemohou nám poskytnout žádné individuální informace.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

tnoegfdchicyBtjSmibef

(roockAsd, 31. 5. 2021 0:30)

cialis france https://cialisjla.com/ - generic cialis no prescription cialis 10mg

schnucks pharmacy hours dgsolbvfdMoughyutmi

(FloatVed, 26. 5. 2021 23:06)

how to cut cialis in half https://krocialis.com/ - online cialis australia why is cialis so expensive

sbbolthdchicyBtjSmibeg

(cycleHtf, 26. 5. 2021 15:05)

cialis 20 mg duration https://cialishav.com/ - cialis nova scotia cialis and prostate

gsaxzvofbldchicyBtjSmiber

(cycleAni, 25. 5. 2021 21:06)

Cardura https://pharmacyken.com/ - sav-rx pharmacy is pharmacy rx one legitimate

latest on viagra fhwsbbolthdchicyBtjSmibec

(Fmrfcycle, 22. 5. 2021 10:36)

cialis on line https://cialisee.com/ buy cialis without doctor prescription

800 mg black cialis over night ship 800 mg afhsdbcMoughpkebe

(RebfFloat, 22. 5. 2021 9:37)

how much does cialis cost https://rcialisgl.com/ - cialis cheap cialis

online canadian pharmacies fdvaefbfbldchicyBtjSmibek

(Lebncycle, 20. 5. 2021 15:46)

canadian prescription https://xlnpharmacy.com/ Azulfidine

does women viagra work fhwsbbolthdchicyBtjSmiber

(Fmrfcycle, 18. 5. 2021 10:38)

whats better cialis or viagra https://cialisee.com/ generic cialis

safe reliable canadian pharmacy frbdcacldchicyBtjSmiber

(Jebgcycle, 18. 5. 2021 7:31)

Lexapro https://pharmacylo.com/ Cordarone

tadalafil research liquid olgstnoegfdchicyBtjSmibei

(Gtnbroock, 17. 5. 2021 0:05)

viagra foods https://jokviagra.com/ does medicaid cover viagra

cialis without a prescription afhsdbcMoughbiovq

(RebfFloat, 9. 5. 2021 9:55)

genereic cialis https://rcialisgl.com/ buy viagra cialis mix online

prescription drugs without prior prescription fdvaefbfbldchicyBtjSmibeq

(Lebncycle, 7. 5. 2021 5:31)

Sporanox https://xlnpharmacy.com/ world pharmacy india

viagra a 26 anni fhwsbbolthdchicyBtjSmibem

(Fmrfcycle, 4. 5. 2021 17:11)

buy cialis from india https://cialisee.com/ cialis black

levitra rezeptfrei erfahrung fbdcacldchicyBtjSmibej

(Jbsdcycle, 1. 5. 2021 0:25)

Tetracycline https://onlinecanda21.com/ Secnidazole

writing my thesis fcsgsaxzvofbldchicyBtjSmibeq

(Abdgcycle, 30. 4. 2021 21:35)

Altace https://canadianeve21.com/ canadian pharmacy online viagra

aurobindo tadalafil hvgeeahdchicyBtjSmibeh

(BbdfHich, 25. 4. 2021 2:45)

difference between viagra and cialis https://gensitecil.com/ viagra meme

cialis memes olgsanvoegfdchicyBtjSmibeg

(Grvroock, 27. 3. 2021 10:11)

https://kloviagrli.com/ - viagra discount coupons https://vigedon.com/ - natural alternatives to viagra https://llecialisjaw.com/ - cost of cialis https://jwcialislrt.com/ - cialis over the counter https://jecialisbn.com/ - cheap cialis 20mg

XRumer + XEvil free

(LatonyaSal, 26. 3. 2018 12:37)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(Mashacoend, 14. 12. 2017 2:56)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.